Szkoła

                                                                                        ..........

.. . . .               Szkoła Podstawowa w Radominie powstała w 1957 r. Obecnie uczęszcza do niej około 200 uczniów.
            Wcześniej była
zawsze szkołą ośmioklasową, a obecnie funkcjonuje jako szkoła sześcioklasowa z jednym        
            oddziałem zerowym.

 

..Z prawej strony widoczna jest część nowej, dużej

..i nowoczesnej sali gimnastycznej, która została

..oddana do użytku w 1998 roku.................................

Sala gimnastyczna.

 

....

.

 

W tym budynku mieściła się szkoła

 przed 1957r. Obecnie na tym miejscu

.stoi budynek Gimnazjum Publicznego.