Region
           
 


    Gmina
Radomin jest atrakcyjną dla turystów ze względu na historię i walory przyrodnicze równinnego terenu urozmaiconego niewielkimi wzniesieniami oraz skupiskami drzew. Ciekawym pomnikiem przyrody jest góra modrzewiowa ze skupiskiem wiekowych drzew w Płonnem oraz
aleja bukowa w Radominie. Obok Drwęcy przepływającej przez gminę występują niewielkie akweny połączone strumykami wpadającymi do rzeki Drwęcy.
 

 

W Szafarni działa Ośrodek Chopinowski. Jego siedzibą jest dworek, w którym w.latach 1824-1825 spędzał wakacje młody Fryderyk Chopin.
(mapka)

 

                         

Pobyt F.Chopina w Szafarni upamiętniają koncerty, wystawy,
turnieje wiedzy o F.Chopinie, konkursy
 plastyczne
oraz konkursy pianistyczne, między innymi
raz w roku
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla dzieci
i młodzieży,
które odbywają się w pięknym pałacyku otoczonym
zabytkowym parkiem.

     
 

    W Płonnem znajduje się pomnik Jana Dziewanowskiego(urodził się i żył w tej miejscowości), bohatera spod Samosierry
ii.obelisk poświęcony
Marii Dąbrowskiej, która w latach trzydziestych przebywała w tej miejscowości.
Na rzece Drwęcy znajdują się chronione żeremia bobrów
tzw. bobrowiska.

    W Dulsku, Płonnem i Radominie zwiedzić można zabytkowe kościoły. Kościół w Radominie p. w. św. Mikołaja zbudowany z kamienia w I połowie
XIII wieku. Charakteryzuje się stylem gotyckim i romańskim z zabytkowymi organami z II połowy XVII wieku oraz trzema ołtarzami w stylu
gotyckim. Kościół w Dulsku p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany z drewna na przełomie XVII i XVIII wieku. z ołtarzem
głównym w stylu rokoko. Kościół w Płonnem p.w. św. Jakuba według tradycji zbudowany w 1402 roku. Usytuowany jest na stromym wzniesieniu, zbudowany z cegły o układzie gotyckim z odrębnie usytuowaną dzwonnicą.

 


 
    ........  Zamek
w Golubiu-Dobrzyniu.
         
.....
      Wielką atrakcją turystyczna Golubia-Dobrzynia jest odbudowany zamek. Odbywają się tu imprezy nawiązujące do jego dawnych tradycji: Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski, Krajowe Konkursy Krasomówcze, Wielkie Bale Sylwestrowe z udziałem dziesięciu najwybitniejszych Polaków i inne. Godne zwiedzenia jest również miasto Kowalewo Pomorskie z częściowo zachowanymi murami przedzamcza i murami miejskimi    z XIV w.  oraz z zabytkowym kościołem parafialnym. ....
 

 
                ..        Turniej rycerski.