Pracownia komputerowa

                         

W pracowni znajduje się dziesięć stanowisk komputerowych. Zajęcia z informatyki mają uczniowie od klasy pierwszej do klasy szóstej.

W grudniu 2005r. otrzymaliśmy nową pracownię komputerową.
 
Pracownia komputerowa dostarczona w ramach projektu MENiS pracuje w oparciu o serwer MS SBS 2003.

..........