.... Organy szkoły 2011/2012 ......

   Rada Rodziców

    Przewodniczący - Elżbieta Laskowska
     Z-ca przewodniczącego - Katarzyna Lewicka
      Sekretarz - Marlena Osmańska
     Skarbnik - Emilia Leszczyńska
     Wioletta Klaban
     Szlufik Anna
     Szlufik Renata

      Rady klasowe rodziców

  Oddział przedszkolny
  
Górecka Joanna
   Kozłowska Marzena

   Leszczyńska Emilia
Klasa IV
   Krzykowska Anna
   Krzykowska Małgorzata
   Szlufik Anna
 
  Klasa I
 
 Osmańska Marlena

   Siekaczyńska Justyna
   Szczechowicz Iwona

 
Klasa V
  Klaban Wioletta
   Pankowska Dorota
   Żychniewicz Magdalena
  
 
  Klasa II
 
  Magdalena Blonkowska

   Stogowska Sylwia
   Szlufik Renata
 
Klasa VI
  Laskowska Elżbieta
   Szwaracka Hanna
   Tucholska Dorota
  Klasa III
          Czarnecka Anna
   Grembocka Małgorzata
   Lewicka Katarzyna