Nauczyciele

               
    . Oddział przedszkolny
.. mgr Stefania Kłoss

Nauczanie początkowe
..mgr Katarzyna Krzyżek
..mgr Hanna Wiśniewska
..
mgr Violetta Prądzyńska

J.rosyjski
,,mgr Beata Piotrowicz

Przyroda
. mgr Zbigniew Fodrowski
..
Muzyka

..mgr Anna Kuc

Plastyka
 
mgr Anna Kuc

Informatyka
..mgr Anna Kuc

Biblioteka
..mgr Marzena Kułakowska

Świetlica szkolna
 
mgr Marzena Kułakowska

Religia
..mgr Agnieszka Błaszkiewicz

J.polski
.mgr Grażyna Zaworska
.mgr Katarzyna
Matuszewska

Matematyka
..mgr Grzegorz Maszkiewicz

Historia
..mgr Zbigniew Fodrowski

J.angielski
        Anita Kłoss
 
mgr Katarzyna Matuszewska

Wychowanie fizyczne
..
mgr Beata Piotrowicz

Technika
..mgr Agnieszka Błaszkiewicz

Wychowanie do życia w rodzinie
  mgr Iwona Lewandowska